Zakres tematyczny Forum Nr 6


"Kryptoaktywa - nowe dobro?"

 
  1. Bieżący status badań naukowych prowadzonych w dziedzinie ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, związanych z kryptoaktywami.
  2. Bieżący status rozwiązań technologicznych z obszaru kryptoaktywów, w kontekście praktyki rachunkowości, audytu, prawa i podatków.
  3. Perspektywy dla nauki i dydaktyki rachunkowości związane z postępującym rozwojem nowych technologii w obszarze kryptografii.
  4. Perspektywy dla praktyki biznesu i rachunkowości związane z postępującym rozwojem kryptoaktywów.

 

Partnerzy i Sponsorzy Forum Rachunkowości Nr 6


Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 6 objęli: