Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dyskusji podczas szóstego
FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH

Temat wiodący konferencji to:

"Kryptoaktywa - nowe dobro?​"

Liczymy na Państwa obecność w dniu 25 listopada 2019 roku o godz. 9:30.Prelegenci


Prof. dr hab. Anna Karmańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dyrektor Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności: problematyka wartości ekonomicznej i ryzyka w rachunkowości, zarządzanie kosztami (koncepcje, podejście procesowe, działaniowe i projektowe), systemy pomiaru wartości zasobów i dokonań przedsiębiorstwa, paradygmaty i teorie w nauce rachunkowości, aspekty behawioralne i etyka w rachunkowości, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny. Występuje na ważnych formach międzynarodowych, np.: World Congress of Accountants (Rzym 2014 – na zaproszenie International Federation of Accountants – IFAC, New York), w siedzibie Parlamentu Unii Europejskiej (Bruksela 2017 – na zaproszenie European Federation of Accountants and Auditors - EFAA).

Dr Katarzyna Niewińska
Uniwersytet Warszawski
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania UW. Prezes Zarządu KAN Investments. Katarzyna Niewińska bazując na swoim wcześniejszym doświadczeniu w bankowości (m.in. w Banku Millennium) od kilku lat prowadzi fundusz technologiczny KAN Investments, który inwestuje na świecie w spółki na wczesnym etapie rozwoju wyróżniające się unikalną technologią. W portfelu inwestycyjnym znajdują się finansowe spółki technologiczne tj.: CredoLab (unikalny system scoringowy oparty o dane z telefonów komórkowych), TicTrac (platforma monitorująca zdrowie i nawyki klientów indywidualnych dla firm ubezpieczeniowych) oraz Tonik (pierwszy cyfrowy bank na Filipinach opierający cały swój system o platformę mobilną). Obszar badań naukowych związany jest z tematyką: zarządzania ryzykiem rynkowym; zarządzanie portfelem, fundusze Venture Capital.

Dr Mariusz Surma
Altkom Software & Consulting
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania w wielu dużych organizacjach z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, farmaceutycznego i publicznego. Na co dzień zajmuje się analizą biznesową oraz budowaniem i wdrażaniem rozwiązań w obszarze automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem Robotic Process Automation oraz uczenia maszynowego.

Małgorzata Chruściak 
Adwokat, EY Law
Małgorzata jest ekspertem w dziedzinie bankowości i finansów. Rekomendowana w rankingach prawniczych – w tym pierwsze miejsce w rankingu Chambers and Partners, w kategorii finanse i bankowość - regulacje (Banking and Finance - Regulatory; Band 1). Dołączyła do zespołu EY Law w październiku 2017 roku, wnosząc ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w bankach oraz największych międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie, w tym na pozycji partnera i szefa praktyki bankowej w CMS. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu bankowości i finansów oraz  procesów restrukturyzacji. Małgorzata doradzała przy finansowaniu projektów inwestycyjnych, kredytowaniu przez konsorcja bankowe oraz transakcjach restrukturyzacyjnych (w tym związanych z ryzykiem niewypłacalności). Ponadto, Małgorzata doradzała także renomowanym polskim bankom w przygotowaniu dokumentacji dla bankowości korporacyjnej i detalicznej, sporządzeniu wzorców umów i regulaminów bankowych. Prowadziła procesy tworzenia nowych banków w Polsce oraz nabycia akcji polskich banków i innych instytucji finansowych przez inwestorów zagranicznych, w tym fuzje międzynarodowych instytucji finansowych. Małgorzata uczestniczyła w wielu istotnych na polskim rynku bankowym transakcjach i projektach dla instytucji kredytowych. Małgorzata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest również Członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji.

Michał Snopkowski
Ernst & Young Audyt Polska
Senior Manager, Professional Practice Group _ IFRS Desk.Ukończył studia magisterskie na wydziałach Finansów i Bankowości oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Michał posiada 16-letnie doświadczenie jako biegły rewident oraz doradca rachunkowy. Swoją karierę zaczął w KPMG w departamencie audytu. W latach 2009-2011 pracował w KPMG US w biurze W Seattle. W 2013 roku, Michał rozpoczął prace w dziale doradztwa rachunkowego. Jako biegły rewident, Michał uczestniczył w projektach audytowych opartych o MSSF, US GAAP czy polskich zasadach rachunkowości. Jako manager w dziale doradztwa rachunkowego, Michał był odpowiedzialny m.in. za doradztwo w zakresie stosowania MSSF, wdrożenia MSSF, przygotowania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości bądź MSSF; Członek ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants); Certified Public Accountant, Washington State, USA.

Maciej Kurzajewski
Komisja Nadzoru Finansowego
Pracownik KPWiG, następnie KNF. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe (w tym ponad 10 lat na stanowisku kierowniczym), związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w tym implementujących system MiFID i MiFID II w polskim systemie prawa. Uczestnik prac organów struktury Komisji Europejskiej związanych z przygotowaniem przepisów prawa wspólnotowego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji. Autor opracowań i publikacji książkowych na temat zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym. Wykładowca na kilkudziesięciu kursach, konferencjach i seminariach związanych z prawem rynku kapitałowego. Wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych, Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia testu umiejętności oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Agentów Firm Inwestycyjnych. Obecnie sprawuje funkcję Doradcy Przewodniczącego KNF w obszarze Fintech i nowych zjawisk na rynku finansowym.

Piotr Druszcz
Mars Polska sp. z o.o.
Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rozprawa pt. „Wycena i prezentacja kryptowalut w rachunkowości”. Autor kilku artykułów z zakresu rachunkowości kryptowalut i prowadzący zajęcia z tej tematyki na I edycji studiów podyplomowych „Blockchain, inteligentne kontrakty i waluty cyfrowe” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Poza zainteresowaniami naukowymi intensywnie uprawia praktykę zawodową - przez ponad 6 lat był pracownikiem Santander Bank Polska (dawnego Banku Zachodniego WBK), gdzie zajmował m.in. stanowisko Senior Data Analyst. Aktualnie jako R2R Accounting Specialist w Mars Polska sp. z o.o. zajmuje się obsługą procesów księgowych i sprawozdawczością.

Adw. Anna Ziewalicz
Kancelaria GESSEL
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa Ruprecht-Karls w Heidelbergu (studia podyplomowe LL.M.). Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego, organizowana prze UJ we współpracy z Uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego, organizowaną prze UJ we współpracy z The Catholic University of America w Waszyngtonie. Laureatka konkursu Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. Stypendystka DAAD. Doświadczenie zdobywała w krakowskich i warszawskich biurach największych polskich i międzynarodowych kancelarii, najpierw w zespole sporów sądowych i arbitrażu, a następnie w zespole bankowości i finansów. W Kancelarii GESSEL od 2015 roku.

Mariusz Sperczyński
FlyngAtom
Od ponad 26 lat angażuje się w innowacje biznesowe oparte na technologii komputerowej. Jego Klientami w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT były największe polskie marki, takie jak PKO BP, Computerland/Sygnity, Prokom/Asseco, SGH, Simple, BitMarket i dziesiątki firm MSP. Łączy pasję do wynalazków wraz z badaniami i rozwojem w zakresie dostarczania nowych rozwiązań rynkowych. Zawsze w misji odkrywania i testowania nowych obszarów korzystania z technologii IT w celu lepszego i bardziej efektywnego życia lub działalności biznesu. Od prawie 6 lat zaangażowany w rozwiązania oparte na cyfrowalutach oraz blockchain. Jego celem jest również to, żeby cyfrowe aktywa były równie popularne w przyszłości, jak popularne obecnie elektroniczny pieniądz oraz instrumenty finansowe. Zaangażowany propagator cyfrowalut jako dyrektor w firmie FlyngAtom oraz aktywny w różnych biznesowych formach i przedsięwzięciach związanych z tzw. tokenizacją w blockchain w zakresie BlockCore.


Partnerzy i Sponsorzy Forum Rachunkowości Nr 6


Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 6 objęli: