Opłaty konferencyjne

 

"Kryptoaktywa - nowe dobro?"Pełna opłata za udział w konferencji wynosi 450 zł. Opłata ta obejmuje opublikowanie referatu i udział w konferencji.

Opłata dla osób, które nie zgłoszą referatu, wynosi 150 zł.

Wpłat należy dokonywać najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r. na rachunek bankowy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
Konto nr: 09 1240 1040 1111 0010 7521 7593
podając w tytule płatności Nazwisko i imię oraz dopisek "Forum rachunkowości Nr 6"


W sprawie faktur informacji udziela Magdalena Zadroga mzadrog@sgh.waw.pl, tel.  (22) 564 92 89
 
Partnerzy i Sponsorzy Forum Rachunkowości Nr 6


Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 6 objęli: