Ważne terminy

 

"Kryptoaktywa - nowe dobro?"


Prosimy pamiętać o następujących terminach:
 
do 18.11.2019 r. - Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (wyłącznie poprzez dostępny na stronie Formularz rejestracji)
 
do 18.11.2019 r. - Nieprzekraczalny termin przesyłania referatów (wyłącznie poprzez zakładkę Zgłoszenie referatu)
 
do 22.11.2019 r. - Ostateczny termin wpłaty na konto bankowe SGH 
 
Partnerzy i Sponsorzy Forum Rachunkowości Nr 6


Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 6 objęli: