Kontakt

 

                                                                             "Kryptoaktywa - nowe dobro?"


Biuro organizatora Forum Rachunkowości w SGH

Instytut Rachunkowości
Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
tel. (22) 564-92-89
fax. (22) 564-86-13
kr@sgh.waw.pl


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Rafał Grabowski, e-mail: rgrabow@sgh.waw.pl


 

Partnerzy i Sponsorzy Forum Rachunkowości Nr 6


Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 6 objęli: